Subscribe by Email

Afrika-diaspora moet ook wit Afrikane insluit

Afrika verloor jaarliks duisende akademici en ander kundiges wat verkies om hulle kennis en ervaring in ander dele van die wêreld aan te wend. Vir ekonomiese groei en ontwikkeling in Afrika is dit noodsaaklik dat Afrika daarin slaag om hierdie breinverlies (brain drain) om te keer. In hierdie opsig steun die Vryheidsfront Plus die Afrika-diaspora-spitsberaad wat tans in die land plaasvind.

 

Sover as wat die Afrika-diaspora tans slegs op swart mense wat hulle buite Afrika bevind fokus, is dit rassisties. Meer as ’n miljoen wit Afrikane, net vanaf Suid-Afrika, bevind hulle tans in ander dele van die wêreld. Baie van hulle het Afrika en Suid-Afrika teen hulle sin verlaat vanweë omstandighede buite hulle beheer en wil graag terugkeer. ’n Strategie om die Afrikane in diaspora oor die wêreld terug in Afrika te kry, moet hulle ook insluit.

 

Afrika het die potensiaal om die snelgroeiendste kontinent in die wêreld te word mits ons oor al die politieke en ideologiese hekkies kan kom wat Afrika tans pootjie. ’n Afrika-diaspora wat slegs sekere Afrikane as van Afrika beskou, is een so ’n hekkie.