Subscribe by Email

AfriForum Jeug lê klag by internasionale liggaam oor UP se koshuiskwotastelsel

AfriForum Jeug het ʼn amptelike klag by die Association of College and University Housing Officers – International (ACUHO-I) ingedien aangaande die diskriminerende wyse waarop die kwotastelsel by die Universiteit van Pretoria (UP) toegepas word.

AfriForum het hom na dié assosiasie gewend na aanleiding van talle gesprekke tussen die UP-bestuur en die koshuisafdeling aangaande studente se kommer oor die onbedoelde nagevolge van die kwotastelsel. In die klag word onder meer aangevoer dat die UP se TuksRes-afdeling, die entiteit verantwoordelik vir die bestuur van die koshuise, en die direkteur van koshuissake, prof Roelf Visser, se optrede uiters diskriminerend is.

“Die UP het in die afgelope verkiesing van huiskomiteelede in koshuise ingemeng nadat slegs drie swart studente hulself verkiesbaar gestel het. Prof Visser het geweier dat wit studente die oorblywende nege uit twaalf posisies vul, aangesien die kwota voorskryf dat minstens vyf swart studente verkies moet word,” het Charl Oberholzer, nasionale voorsitter van AfriForum Jeug, gesê.

“Kwotastelsels op universiteitsvlak blaas rassespanning aan en beklemtoon ras as ʼn maatstaf vir prestasie. Daar is deurlopend sulke gevalle by universiteite en wit studente word voortdurend soos tweedeklasburgers behandel,” sê Oberholzer.

“Al wat studente nodig het, is billikheid. Daarom is die ACUHO-I gevra om met die UP te skakel oor die moontlikheid van beter alternatiewe, of om die UP se lidmaatskap aan die liggaam te heroorweeg indien die diskriminasie voortgaan. Hierdie is nie ʼn geïsoleerde geval nie. Wit studente word dikwels gevra om afstand te doen van leierskapposisies, ongeag daarvan of swart studente hulself verkiesbaar stel of nie. Die demokratiese gees en die proses om leiers te verkies word deur die kwotastelsel ondermyn.”

Volgens Oberholzer tree die UP ook inkonsekwent op ten opsigte van die transformasiebeleid, aangesien die koshuis Xayata se huiskomitee 100% swart is en TuksNaledi se huiskomitee ook oorverteenwoordigend is.

“Ons hoop dat die ACUHO-I volgens internasionale standaarde kan vasstel of die kwotastelsel wat op die UP se koshuise van toepassing is, diskriminerend van aard is,” sê Oberholzer.

Die klagte is by die hoof van die ACUHO-I, Alma Sealine, ingedien. Die ACUHO-I beywer hom om waardegedrewe universiteitsverblyf wêreldwyd te ondersteun en deur middel van professionele verhoudings ʼn beter verblyfservaring by universiteite teweeg te bring.