Subscribe by Email

AfriForum internasionaliseer saak van Afrikaans en minderheidsregte

AfriForum en die Solidariteit Beweging se internasionale veldtog ter bevordering van Afrikaans en minderheidsregte gaan in die volgende twee weke verskerp word wanneer verteenwoordigers van die organisasies by vyf verskillende geleenthede, onder meer die VN se Forum vir Minderheidsaangeleenthede, die Nederlandse Taalunie, verteenwoordigers van onderskeidelik die Nederlandse en Vlaamse parlemente en meningsvormers in Europa toespreek. AfriForum bied ook tydens die besoek vir die eerste keer self ʼn internasionale konferensie oor minderheidsregte in Europa aan.

Kallie Kriel, uitvoerende hoof, sal op 27 en 28 November 2012 in Genève, Switserland, deelneem aan die VN se jaarlikse konferensie van die Forum vir Minderheidsaangeleenthede, wat spesifiek gehou word om toe te sien dat die VN se deklarasie oor minderheidsregte internasionaal geïmplementeer word. Kriel gaan tydens die byeenkoms ʼn verslag rakende die stand van minderheidsregte in Suid-Afrika aan die konferensie voorhou. ʼn Verslag oor plaasmoorde gaan ook deur Kriel by die geleentheid aan die VN oorhandig word. Dit is die derde agtereenvolgende jaar dat AfriForum die Forum vir Minderheidsaangeleenthede bywoon.

Flip Buys, uitvoerende hoof van die Solidariteit Beweging is genooi om op 3 Desember 2012 in Den Haag die Nederlandse Taalunie se sitting oor Afrikaans toe te spreek. Die Taalunie is ʼn statutêre liggaam wat gesamentlik deur die Nederlandse- en Vlaamse regerings tot stand gebring is om Nederlands te bevorder. Ander Afrikaansprekendes wat ook genooi is om die byeenkoms toe te spreek, is prof. Koos Malan (regsgeleerde, UP), dr. Michael le Cordeur (voorsitter van die Afrikaanse Taalraad) en mnr. Henry Jeffreys (voormalige redakteur van Die Burger).

Op 4 Desember 2012 bied AfriForum onder leiding van Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum en ondervoorsitter van die Afrikaanse Taalraad, ʼn internasionale konferensie oor minderheidsregte in Den Haag, Nederland, aan. Verskeie internasionaal-bekende meningsvormers en minderheidsregtekenners is na die konferensie genooi. Die sprekers sluit onder andere Derk-Jan Eppink (EU parlementslid), Jan Diedrichsen (direkteur van die Federale Unie van Europese Nasies / FUEN), prof. Karen Magrethe Pedersen (Universiteit van Suid-Denemarke) en prof. Reinier Salverda (Universiteitskollege van Londen en direkteur van die Fryske Akademy) in. Bailey gaan ook verskeie prominente organisasies in Nederland besoek om namens AfriForum skakeling met hulle te bewerkstellig

Op 5 Desember 2012 word verteenwoordigers van onderskeidelik die Vlaamse en Nederlandse parlemente by verskillende geleenthede op uitnodiging toegespreek. Buys gaan lede van die Vlaamse parlement in Brussel toespreek oor werksaamhede van die Solidariteit Beweging. Kriel is genooi om dié dag die Komitee van Buitelandse Sake van die Tweede Kamer van die Nederlandse parlement toe te spreek oor die posisie van Afrikaners in Suid-Afrika. Prof. Koos Malan is ook genooi om dieselfde byeenkoms toe te spreek.

Kriel het daarop gewys dat AfriForum se Europese besoek spesifiek daarop gerig is om internasionale steun vir Afrikaans en die aandrang op minderheidsregte in Suid-Afrika te werf.

Volgens Bailey is die belangstelling van Europeërs in die stand van taal- en minderheidsregte in Suid-Afrika verblydend. “Suid-Afrika kan veel oor die kwessies by Europa leer en Europese druk kan ook help verseker dat die regte van Afrikaans en die Afrikaanssprekende minderheid toenemend in Suid-Afrika gerespekteer en verwesentlik word,” het sy gesê.

One Response to AfriForum internasionaliseer saak van Afrikaans en minderheidsregte

  1. Theresa Papenfus

    November 26, 2012 at 2:55 pm

    UItstekend! Voorspoed, en dankie. Hou aan om die regte ding beskaafd, stylvol en doelgerig te doen. Ter wille van almal in hierdie land.