Subscribe by Email

AfriForum aan minster Nzimande: “Staat moet eerder veeltaligheid aanmoedig, as om dit af te dwing”

dr. Blade Nzimande

AfriForum het in reaksie op die minister van Hoër Onderwys, dr. Blade Nzimande, se voorstel dat die aanleer van ʼn inheemse Suid-Afrikaanse taal verpligtend vir die verwerwing van ʼn graad moet wees, gesê dat die staat eerder omstandighede moet skep wat veeltaligheid sal aanmoedig, as om mense deur dwang te probeer forseer om meer tale aan te leer. AfriForum het dit ook betreur dat die minister Afrikaans pertinent uit die voorgestelde plan uitsluit.

Volgens Alana Bailey, adjunk-uitvoerende hoof van AfriForum, is die staat tans self die grootste vyand van meertaligheid in die land. In die verband het sy verwys na die feit dat Suid-Afrikaanse universiteite wat meertaligheid bevorder, steeds dieselfde subsidies ontvang as universiteite wat eentalige Engelse onderrig aanbied. ”Universiteite wat toegang tot onderrig in meer tale moontlik maak, moet hierdie nakoming van hulle grondwetlike verpligting self subsidieer, in plaas daarvan dat die staat daarvoor betaal,” het sy gesê.

Bailey het verder ook verwys na die staatsdiens se interne beleide en dienslewering aan die publiek, wat toenemend eentalig Engels is. “Dit sal nie help dat mense op universiteitsvlak gedwing word om inheemse Suid-Afrikaanse tale te leer, maar dat hulle dan in alle amptelike diensweë slegs Engels sal moet gebruik nie,” het sy bygevoeg.

In 2010 moes die staat hof toe geneem word om te probeer verseker dat dit die grondwetlike verpligtinge sal nakom om alle inheemse Suid-Afrikaanse tale, wat Afrikaans insluit, te bevorder en te gebruik. Die saak teen die staat is gewen, maar steeds is daar geen sprake van ʼn nasionale taalwet wat meertaligheid kan reguleer nie. Solank dit die geval is, is minister Nzimande se toespraak slegs lippediens aan meertaligheid en weer eens ʼn poging om rasseverdeling aan te moedig met sy verwysings na Engels en Afrikaans as “hulle” tale teenoor “ons” tale.

Eers wanneer die regering, insluitende minister Nzimande, geleenthede vir alle tale skep om onderrig en beoefen te word, asook wedersydse erkenning en respek tussen alle landstaalsprekers aanmoedig, sal mense bereid wees om mekaar se tale aan te leer, sonder dat dwang nodig is.

Alana Bailey

Adjunk-Uitvoerende Hoof: AfriForum

072-7284541

alana@afriforum.co.za