Subscribe by Email

AB kap SABC

SA se tale en die SABC het ʼn slagoffer geword van die toepassing van die NDR (Nasionale Demokratiese Revolusie)

Een van die Polokwane resolusies tydens die ANC se 52e Nasionale Konferensie in 2007 lui soos volg: “ The public broadcaster, the SABC, continues to play a critical role in shaping opinions of our Nation and therefore remains an important role player in the NDR.”(National Democratic Revolution)

Die haglike geldelike posisie by die openbare uitsaaier, verskeie ondersoeke na ongerymdhede, aanhoudende bedankings van raadslede en vakatures in senior poste, die ANC se binnegevegte wat ook in die SABC afspeel het alles te make met ʼn regerende party wat ten alle koste sy ideologiese wil op die uitsaaier wil afdwing.

Die gevolge is nou sigbaar met die Suid-Afrikaanse tale en kulture wat nou die grootste slagoffer geword het van die NDR (Nasionale Demokratiese Revolusie). Verengelsing van die SABC was lankal sigbaar, maar die ondersoek van Media Monitoring Africa wys duidelik uit dat Engels met 65% van plaaslike inhoud skaamteloos bevorder word, en dat Suid-Afrikaanse tale waaronder Afrikaans (6%) Zulu (5%) Xhosa, Sotho and Venda (3% elk) aan die agterste speen suig.

Die Nasionale Demokratiese Rewolusie het onder andere as oogmerk dat magbasisse op elke terrein van die samelewing, politiek en ekonomie gekonsolideer moet word. Dit moet onder andere deur wetgewing en kader-ontplooiing bewerkstellig word. Die Polokwane resolusie oor die SABC verwoord dus ʼn ideologiese benadering wat die onafhanklikheid en integriteit van die openbare uitsaaier ernstig ondermyn het. Gebeure by die SABC die laaste paar jaar is ʼn jammerlike en praktiese demonstrasie van die toepassing van ʼn uitgediende ideologie en het Suid-Afrika se taal en kulturele diversiteit nou die jongste slagoffer geword.

Dit is duidelik dat die SABC nie sy mandaat nakom nie en dat die grondwetlike instellings wat gemoeid is met die bevordering van SA tale ook nie meer die vermoë het om op te tree nie. Ons sal nietemin die saak met beide PANSAT en die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe opneem.