Subscribe by Email

AARTO: Onwettig om lisensies te weerhou indien AARTO-boete nie reg afgelewer is nie

Dit is ingevolge artikels 30 en 20(5) van Die Wet op die Administratiewe Beregtiging van Verkeersoortredings 46 van 1998 (AARTO) onwettig vir enige verkeersowerheid om te weier om voertuig- of bestuurslisensies uit te reik of te hernieu indien AARTO-boetes nie per geregistreerde pos gelewer of persoonlik beteken is op die beweerde oortreder nie. Die Vryheidsfront Plus het trouens vasgestel dat, ingevolge artikel 20 van AARTO, moet die registrateur van die Padverkeersoortredings-agentskap (PVOA/RTIA) ‘n afdwingingsbevel uitreik aan die beweerde oortreder wat ook per geregistreerde pos gelewer of persoonlik beteken moet word. “Daarom is die Vryheidsfront Plus uiters bekommerd dat die direkteur van lisensiëring en vervolging van die Johannesburgse metropolisie (JMPD), dir. Gerrie Gerneke, volgens Beeld gesê het dat lisensies weerhou kan word sonder dat die boetes korrek beteken hoef te word. Indien mens die AARTO-wet lees is dat baie duidelik dat daar eers ‘n oortredingskennisgewing aan ‘n persoon gestuur moet word, dan ‘n waarskuwingsbrief en daarna kan ‘n afdwingingsbevel uitgereik en beteken word. Eers na die uitreiking van laasgenoemde en nadat die beweerde oortreder nie daarop gereageer het nie kan ‘n lisiensiëringsowerheid weier om enige lisensies uit te reik of te hernieu. Alle sodanige kennisgewings moet egter steeds voldoen aan artikel 30 wat geregistreerde pos of persoonlike betekening vereis. Dit is dus onverantwoordelik van die Johannesburgse metropolisie om stellings te maak wat onwaar is en op daardie wyse mense te dwing om onverskuldigde betalings te maak,” het adv. Anton Alberts, VF Plus-parlementêre woordvoerder oor vervoer, gesê.

“Die Vryheidsfront Plus adviseer dus die publiek wat kennisgewings per gewone pos ontvang, om nie die kaartjie te betaal nie en skriftelik beswaar te maak by die Padverkeersoortredings Agentskap deur ‘n e-pos aan die registrateur by aartoenquiries@rtmc.co.za of ‘n faks na 086 662 8861 te stuur dat artikel 30 nie nagekom is nie,” het Alberts verder verduidelik.

“Die Vryheidsfront Plus sal weer met die minister van vervoer skakel ten einde uit te pluis waarom verkeersowerhede verkeerde inligting aan die publiek gee en op grond daarvan intimiderende uitsprake maak. Hierdie optrede kan op gemeenregtelike bedrog neerkom en enigiemand kan so ‘n strafregtelike klag teen ‘n owerheid en amptenare in die verband gaan lê. Ons sal die minister ook vra om misdrywe in die AARTO-wet te plaas indien amptenare self nie die wet se voorskrifte nakom nie,” het Alberts bygevoeg.

Die VF Plus sal die AARTO-kwessie bly opvolg totdat die owerhede ook gehoor gee aan die voorskrifte daarin vervat. Dit is immers die verantwoordelikheid van die owerhede om self ‘n voorbeeld daar te stel om die wet na te kom alvorens dit van die publiek verwag word.