Subscribe by Email

Aanduidings van aardbewing-domino nagevors

Groot aardbewings baie ver weg, kan wel versnelde gly-beweging diep in die San Andreas-fout veroorsaak. Dit bly egter steeds baie stadige beweging, aldus die wetenskaplikes wat dié verskynsel bestudeer het, David Shelly en David Hill van die US Geological Survey en Zhigang Peng en Chastity Aiken van die Georgia Instituut vir Tegnologie.
Hierdie stadige beweging, ook bekend as kruipbewegings, veroorsaak soms trillings wat deur sensitiewe seismometers gemeet kan word. Die navorsers het bemerk dat die kruipbewgings oor die hele lengte van die fout voorkom na groot aardbewings elders plaasgevind het, en aanhou ‘n hele ruk na die groot aardbewing elders reeds verby is.
Hulle meen dat sulke kruipende bewegings elders ook tot aardbewings kan lei.
Hul studie maak in hoofsaak deel uit van ‘n voortgesette studie om te bepaal of aardbewings ‘n invloed uitoefen op aardkorsfoute elders. In ‘n onlangse studie is wel bevind dat groot aardbewings kleiner aardbewings in ‘n beperkte radius kan veroorsaak, maar nie dat dit groot aardbewings tot gevolg kan hê nie – in elk geval nie binne die eerste paar dae na die grote nie.
Die jongste studie verskaf moontlik leidrade om die meganisme te verstaan wat ‘n tydsverskil veroorsaak tussen groot aardbewings, en seismiese aktiwiteite wat elders daardeur gesneller is.