Subscribe by Email

2012 die 1 000-jarige herdenking van eerste Christengeboorte in Amerika?

Die eerste Christenbaba wat in die Nuwe Wêreld gebore is, is so ver vasgestel kan word Snorri Thorfinnsson. Dit is taamlik seker dat hy iewers tussen 1004 en 1013 gebore is, en 1012 word dikwels as die mees waarskynlike geboortejaar aangedui.

Snorri was nie net die eerste Christenbaba wat in die destydse Vikingkolonie, Vinland gebore is nie, maar die eerste westerling wat so ver bekend, sy eerste lewenslig in Amerika aanskou het.

Hoewel geskiedenisboeke dikwels Erik die Rooie, wat Groenland gekoloniseer het, se seun Lief Erikson as die ontdekker van Amerika aandui, was Lief maar 11 jaar oud toe hy in Ysland by die terugkerende Bjarni Herjulfsson van die Nuwe Wêreld verneem het, wat deur die Noormanne Vinland genoem is.

Lief het ‘n Christen geword, en sy aandag aan Groenland was grootliks gerig op die vestiging van die Christendom in Groenland en Vinland.

Kort na Lief in ongeveer die jaar 1000 die Groenlanders gekersten het, het sy broer Thorvald ‘n tydelike nedersetting in Vinland gevestig, maar is deur die inboorlinge om die lewe gebring. Thorvald is so ver bekend die eerste persoon wat op Amerikaanse bodem onder ‘n Christelike kruis begrawe is.

Iewers tussen 1007 en 1010 het Thorfin Karsefeni en ‘n groep van 150 koloniste, waaronder 15 vroue, ‘n permanente kolonie probeer vestig. Thorfin was met Gudrid Eriksson getroud, die weduwee van nog een van Lief se broers. Snorri was hul eersteling, en volgens alle aanduidings die eerste baba van Christenouers wat in Amerika gebore is.

Hoewel die oorblyfsels van ‘n Vikingnedersetting 51 jaar gelede in die noorde van die eiland Newfoundland gevind en gerestoureer is, is dit onbekend of hierdie Snorri se geboorteplek was.

Volgens die Vinland-sagas was Snorri drie jaar oud toe sy ouers Vinland verlaat en na Ysland teruggekeer het. Hier word Snorri vandag beskou as een van die vernaamste persoonlikhede wat tot die Kerstening van die Yslanders bygedra het.

Die volgende Christenbaba wat in Noord-Amerika gebore is, is so ver bekend Martin de Argüelles wat sowat 560 jaar later in die teenswoordige Florida gebore is.

Herman Toerien